Koble sammen to datamaskiner til én internett-tilkobling

Slå på enheten ved hjelp av HP Wireless Assistant Du kan kontrollere statusen til det trådløse nettverket. Koble datamaskinen direkte til modemet. Deaktiver strømstyringsalternativer for trådløsenheten. Du kan koble datamaskiner sammen med Ethernet-kabler for hvert system eller med et trådløst signalavhengig av hvilken type router du får.

Deborah Schaper

Klikk for å laste ned den siste versjonen av HP Wireless Assistant. Hvis det trådløse nettverket finnes, velger du Bruk eksisterende nettverk når dette Koble sammen to datamaskiner til én internett-tilkobling . Hvis Windows 7 Diagnostic Tool ikke løser tilkoblingsproblemer, går du tilbake til Feilsøkingstabellen for trådløst nettverk og utfører en annen reparasjonshandling. Start datamaskinen, modemet og nettverksruteren på nytt Når en datamaskin oppretter en tilkobling til en ruter eller Internett, bruker den flere IP-adresser til å behandle kommunikasjonen.

Sørg for å aktivere fil- og skriverdeling på begge sider av forbindelsen. Koble sammen to datamaskiner til én internett-tilkobling på Nettverksadaptere for å utvide listen, høyreklikk på 45 år gammel mann dating 21 år gammel kvinne Wi-Fiog velg deretter Egenskaper. Det kan være nødvendig å slå datamaskinens trådløsenhet på eller av under testen for å kontrollere at ruteren er konfigurert med riktig navn SSIDsikkerhetspassord og nettverksnøkkel.

Hvis du Koble sammen to datamaskiner til én internett-tilkobling kan koble til nettverket trådløst, men du kan se andre enheter i nettverket og få tilgang til Internett med den kablede tilkoblingen, kan det være et problem med trådløsenheten til datamaskinen. Hvis en test av tilkoblingen med datamaskinen nær ruteren viser at den trådløse tilkoblingen fungerer, kan du flytte på datamaskinen for å fastslå dekningsområdet.

Det kan også være et problem med en feil IP-adresse eller et sikkerhetspassord. Hvis koblet til feil nettverk, velger du nettverket og klikker på Koble sammen to datamaskiner til én internett-tilkobling fra.

Kontroller at den trådløse nettverksenheten er aktivert Du må gjøre to ting for at det trådløse nettverkskortet skal fungere riktig: En indikatorlampe lyser blått når Bluetooth- eller Wi-Fi-kommunikasjonsenhetene er slått på. Nå bør det være en god forbindelse mellom datamaskinen og nettverkets trådløse ruter. Bruk et eksisterende systemgjenopprettingspunkt til å tilbakestille Koble sammen to datamaskiner til én internett-tilkobling til tilstanden det var i da den trådløse tilkoblingen fungerte.

Se Avanserte tilkoblingsproblemer for nettverk og Internettog kontakt deretter HP for teknisk støtte. Tilkoblede nettverk og signalstyrke. Ikonet vises i systemstatusfeltet. Aktiver nettverket ved å høyreklikke på tilkoblingen og velge Aktiver. Flytt datamaskinen nærmere ruteren for å minimere forstyrrelser. Koble datamaskinen til det ønskede nettverket. Kontroller at den trådløse nettverksenheten er aktivert.

I vinduet Windows Mobilitetssenter viser denne illustrasjonen at det trådløse nettverket er Tilkoblet. Denne illustrasjonen betyr at datamaskinen tidligere har vært koblet til det trådløse hjemmenettverket, og at den hadde tilgang til Internett, men nå kan den ikke koble til det trådløse hjemmenettverket eller viser en melding om begrenset tilgang. I Nettverks- og delingssenter velger du Konfigurer en tilkobling eller et nettverk. Se dokumentasjonen som fulgte med ruteren hvis du vil ha mer informasjon.

Datamaskinen kan likevel være konfigurert til å ikke vise ikonene i systemstatusfeltet. Deaktiver strømstyringsalternativer for trådløsenheten De fleste trådløsenheter kan konfigureres til å slå av strømmen og redusere strømbelastningen på batteriet.

Koble datamaskinen Koble sammen to datamaskiner til én internett-tilkobling det ønskede nettverket Hvis datamaskinen oppdager Bør jeg gå ned i vekt før en online dating tidligere tilkoblet nettverk, vil den prøve å gjenopprette tilkoblingen.

For ditt land eller region, gå til Hewlett Packard teknisk støttevelg land eller region, og klikk deretter på Kontakt HP. Du må også kjenne datamaskinens nøyaktige modellnummer eller produktnavn.

Finne knappen som sier " Foretrukne nettverk. Det kan ta noen sekunder før tilkoblingen aktiveres. Kontroller og oppdater PC-sikkerhet Datamaskiner kan skades av spionprogrammer og virus hvis du mangler brannmur eller virusbeskyttelse.

Klikk på Startskriv inn strøm i søkefeltet Koble sammen to datamaskiner til én internett-tilkobling velg Strømalternativer fra listen. Trådløsenheter kan slås på og av ved hjelp av HP Wireless Assistant. Klikk på Startskriv mobility i søkefeltet og velg Windows Mobilitetssenter fra listen.

Bestem hvor du vil starte feilsøkingen Koble sammen to datamaskiner til én internett-tilkobling første feilsøkingstrinnet er å identifisere symptomene for å finne ut om problemet er med datamaskinens nettverkstilkobling eller nettverkets tilkobling til Internett.

Hvis du bruker en metode til å slå av nettverksenheten, må du bruke samme metode for å slå den på igjen. Start datamaskinen, modemet og nettverksruteren på nytt Koble datamaskinen direkte til modemet Avanserte tilkoblingsproblemer for nettverk og Internett. Slå på strømmen til trådløsenheten, og aktiver deretter enheten for å sende og motta signaler. Du kan angi rekkefølgen hvis det finnes flere nettverk. Du bør iblant fjerne gamle og ubrukte nettverk fra listen.

Hvis det ikke fungerer, kan du se Løse problemer med bredbåndstilkobling til Internett Windows 7 på engelsk for flere feilsøkingsideer. Etter en kort stund vises en melding som angir at datamaskinen er koblet til nettverket.

Slik åpner du Windows 7 Nettverks- og delingssenter:. Dobbeltklikk på nettverkstilkoblinger kategorien. Aktiver den trådløse tilkoblingen ved hjelp av HP Wireless Assistant Hvis tilkobling til nettverket ikke kan aktiveres med Windows Nettverks- og delingssenter, eller hvis den aktiveres, men ikke kobles til, bruker du HP Wireless Assistant til å aktivere trådløskortet.

Men nå har du et problem med å få datamaskinen koblet til det trådløse nettverket. Denne trådløsknappen eller -bryteren er som regel plassert på ett av tre steder:. Kontroller statusen til Dating en 47 år gammel kvinne installerte trådløsenhetene ved å følge trinnene nedenfor. Koble til strømledningen til modemet, og la det gjenopprette tilkoblingen til Internett-leverandøren. Dobbeltklikk på ønsket nettverk, og under Tilkobling fjerner du merkingen av Koble til automatisk.

Hvis det ikke finnes noe nettverkstilkoblingsikon i systemstatusfeltet, klikker du på Startskriver Tegn på en overgriper dating i søkefeltet og velger Nettverks- og delingssenter fra listen med søkeresultater. Når tilkoblingen er opprettet, plasserer du mysepekeren over ikonet for det tilkoblede nettverket i systemstatusfeltet for å kontrollere navn, hastighet, signalstyrke og status for tilkoblingen.

Tilkoblingen er kanskje ikke det nettverket du vil bruke. Wireless Connection 4 Kontroller at den trådløse ruteren er koblet til Internett -tilkobling.

Funksjonen til Windows Mobility Center-kontrollen er ikke avhengig av strømbryteren til trådløsenheten. Du kan nå overvåke nettverket ved å kontrollere lampen for trådløs strømikonet for trådløs LAN-enhet og nettverkstilkoblingsikonet. Hvis vinduet Nettverks- og delingssenter viser tilkoblinger fra datamaskinen til nettverksruteren, men ikke til Internett, er kanskje ikke ruteren konfigurert. Hvis en annen datamaskin er tilgjengelig, kobler du den direkte til modemet for å kontrollere tilkoblingen.

Kontroller nettverksinnstillingene Hvis du kobler datamaskinen til flere nettverk, kan den automatisk prøve å koble til feil nettverk eller bruke feil sikkerhetsinnstillinger. Når de to datamaskinene gjøre connectmen gjør det alt arbeidet verdt det, fordi det er mulig å raskt dele filer mellom de to datamaskinene. Bruk en enkel Ethernet -kabel for hver av datamaskineneplugging hvert inn i en egen utgang.

Velg Diagnostiser og reparer. Avanserte tilkoblingsproblemer for nettverk og Internett. Hvis det kablede eller trådløse nettverket er Deaktiverthøyreklikker du på tilkoblingen og velger Aktiver.

Hvis bare en av datamaskinene kan koble til direkte, gjelder problemet bare den andre datamaskinen. Hvis du vil utvide dekningsområdet til den trådløse nettverksruteren kan du vurdere å kjøpe en annen antenne fra ruterprodusenten eller bruke en signalforsterker. Jeg er HPs Virtuelle Hjelp.

Tilbakestill og omkonfigurer ruteren Hvis du har installert en ny ruter eller endret innstillingene for å prøve å løse tilkoblingsproblemer, bør du tilbakestille ruteren til fabrikkinnstillingene og deretter kjøre produsentens konfigurasjonsprogram.

Les dette dokumentet hvis du har problemer med å konfigurere en ny tilkobling til et trådløst hjemmenettverk eller et offentlig Wi-Fi-nettverk. Denne forbindelsen vil vare gjennom hele livet av datamaskinene og vil gjøre fildeling til en lek. Kjør Windows 7 Diagnostic Tool.

Gå til skrivebordet kontrollpanel menyen eller høyreklikk på oppgavelinjen trådløse ikonet og velg " Vis tilgjengelige trådløse nettverk " Finn ruterens SSID i listen som visesvelg den og klikk "Connect ".

Hvis datamaskinen har både Bluetooth og Wi-Fi og en av dem er slått av eller deaktivert, lyser lampen gult. Det er mulig for trådløslampen å lyse blått fordi enheten får strøm, selv om enheten er slått av. En standard router med flere Ethernet -utganger og en trådløs ruter som har bare én inngang port og sender et trådløst signal med en antenne 2 Hook opp alle dine datamaskiner til ruteren.

Installer oppdatert WLAN-driver og BIOS Hvis det ikke vises noe ikon for trådløs tilkobling i løpet av 15—30 sekunder etter at du har aktivert det trådløse nettverket, eller hvis det vises en feilmelding, eller hvis driveren for trådløsenheten ikke vises i Enhetsbehandling, kan programvaredriveren være skadet. Du kan koble datamaskiner sammen med Ethernet-kabler for hvert system eller med et trådløst signalavhengig av hvilken type router du får. Hvis datamaskinen har et annet operativsystem, eller hvis den har vært koblet trådløst til nettverket og Internett, men tilkoblingen plutselig blir brutt, ser du et av dokumentene om å Feilsøke en brutt tilkobling til Internett eller e-post på et trådløst nettverk i delen Se også.

Slå på datamaskinen, og la den gjenopprette IP-adressetilkoblingene til modemet og ruteren. Informasjonen du har angitt nå, erstatter de tidligere verdiene som forårsaket tilkoblingsproblemet.

Når ruterens hjemmeside vises, må du kanskje oppgi et passord for å gjøre endringer. Du kan også Koble sammen to datamaskiner til én internett-tilkobling på Kontakt HP i øverste venstre hjørne på denne websiden. Virtuell hjelp er ikke tilgjengelig for øyeblikket. Tips for bedre søkeresultater Sjekk at staving og mellomrom er korrekt - Eksempler: Bruk de følgende tabellene til å identifisere nettverksstatusillustrasjonen som vises Dårlig dating site profil bilder Nettverks- og delingssenter, og bruk de følgende tabellene til å utføre nødvendige korrigerende tiltak.

Dette verktøyet er utformet for å styre enhetene for trådløst Ryan og dalis fortsatt dating og Bluetooth individuelt. Denne illustrasjonen betyr at enten er ingen trådløse nettverk tilgjengelige, eller det finnes et nettverk, men datamaskinen er ikke koblet til det. Flytt om nødvendig datamaskinen nærmere ruteren, og koble en Ethernet-kabel til nettverksporten på datamaskinen og en av de tilgjengelige portene på ruteren.

Velkommen til HP Brukerstøtte Koble to datamaskiner til en enkelt skjerm krever bruk av en KVM-svitsj. KVM-svitsjer kan du koble flere datamaskiner, mens bare bruker ett tastatur, mus og skjermen. Hvis du har flere datamaskiner i huset ditt, er det meget mulig å koble dem sammen for å dele en Internett-tilkobling og dele filer med hvert system. Internett-tilkobling fra riktig bredbåndsuttak. brukes imidlertid bare én til datamaskiner. De andre portene er reservert for en digital TV-tuner og en IP-telefon (den siste porten er reservert for fremtidige tjenester). Hvis du vil koble til flere datamaskiner, må du ha en ruter, akkurat som ved bruk av et vanlig modem.

32 Kommentare

Neuester Kommentar
      Kommentar schreiben